Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Seminarium Wydziałowe

Aleksandra Adamowicz (Zakład Biologii Molekularnej Komórki) Wpływ zmian w mitochondrialnej translacji na globalny transkryptom, ze szczególnym uwzględnieniem zmian w ekspresji genomu chloroplastowego oraz komunikacji pomiędzy chloroplastami i jądrem; 28.06.2016, godz. 9.00-9:45; sala wykładowa (1.05) w Kompleksie Edukacyjno-Badawczym Biotechnologii

Aktualności