Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Seminarium Wydziałowe

Aleksandra Marchwicka (Zakład Biotechnologii Białek) Regulacja genu receptora dla witaminy D przez dwa różne szlaki sygnałowe; 28.06.2016, godz. 8.15-9:00; sala wykładowa (1.05) w Kompleksie Edukacyjno-Badawczym Biotechnologii

Aktualności