Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Seminarium Wydziałowe

Katarzyna Piekarowicz (Pracownia Białek Jądrowych) Wektor wirusowy zawierający mięśniowo-specyficzny promotor hybrydowy jako narzędzie w terapii genowej laminopatii; 24.05.2016, godz. 9.15-10:00; sala wykładowa (1.05) w Kompleksie Edukacyjno-Badawczym Biotechnologii

Aktualności