Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Seminarium wydziałowe

Prof. Yanusz Wegrowski (UMR CNRS, Faculté de Médecine, Reims, France) Kontrola zachowania komorki prawidlowej i nowotworowej przez matrykiny macierzy; 07.03.2016, godz. 9.30-10.30; sala seminaryjna (0.30) w Kompleksie Edukacyjno-Badawczym Biotechnologii

Aktualności