Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Seminarium wydziałowe

Dr Patrycja Dubielecka (Brown University, Providence, USA) Wpływ mikrośrodowiska na notwotworowe komórki macierzyste i oporność lekową; 1.03.2016, godz. 9.15-10:00; sala wykładowa (1.05) w Kompleksie Edukacyjno-Badawczym Biotechnologii

Aktualności