Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Seminarium Wydziałowe

Prof. Hildgund Schrempf (Uniwersytet w Osnabruek, Niemcy) Relevance of streptomycetes for ecology, medicine and biotechnology; 23.02.2016, godz. 9.15-10:00; sala wykładowa (1.05) w Kompleksie Edukacyjno-Badawczym Biotechnologii

Aktualności