Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Seminarium w Zakładzie Genomiki

TCGAZapraszam na seminarium pt. „Zastosowanie narzędzi bioinformatycznych w genomice nowotworów” w dniu 2015-06-01 o godzinie 09:30. Budynek KEBB, ul. Joliot-Curie 14a, pokój 1.011.

Kamila Żełobowska

Aktualności