Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Seminarium Wydziałowe

Prof. dr hab. Grzegorz Jackowski  (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) Odwracalna agregacja większej podjednostki jako strategia regulacji Rubisco w odpowiedzi na zmianę natężenia światła z umiarkowanego na niskie; 19.05.2015, godz.9.15-10:00; sala wykładowa (1.05) w Kompleksie Edukacyjno-Badawczym Biotechnologii

Aktualności