Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Seminarium Wydziałowe

Aleksandra Boba (Zakład Biochemii Genetycznej) Terpenoidy w odpowiedzi lnu na fuzariozę; 12.05.2015, godz.9.15-10:00; sala wykładowa (1.05) w Kompleksie Edukacyjno-Badawczym Biotechnologii

Aktualności