Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Seminarium Wydziałowe

Aleksandra Simiczyjew (Zakład Patologii Komórki) Zróżnicowanie funkcjonalne cytoplazmatycznych izoform aktyny w procesie migracji komórek nowotworowych; 21.04.2015, godz.9.15-10:00; sala wykładowa (1.03) w Kompleksie Edukacyjno-Badawczym Biotechnologii

Aktualności