Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Seminarium Wydziałowe

Prof. Jarema Malicki (The University of Sheffield, UK) Cilia-Mediated Signal Detection in Eukaryotic Cells; 29.04.2015, godz. 11.30-13:00;  sala wykładowa (1.05) w Kompleksie Edukacyjno-Badawczym Biotechnologii

Aktualności