Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Seminarium wydziałowe

Adam Pomorski (Pracownia Chemii Biologicznej) Otrzymanie i charakterystyka barwników biarsenowych stosowanych do selektywnej modyfikacji białek; 20.01.2015, godz. 9.15-10:00; sala wykładowa (1.05) w Kompleksie Edukacyjno-Badawczym Biotechnologii

Aktualności