Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Seminarium wydziałowe 30.09.2020.

30.09.2020., godzina 10:00, MSTeams

Zapraszamy na seminarium wydziałowe online pt.:”Charakterystyka oddziaływania międzybiałkowego kompleksu koreceptora CD4 z kinazą tyrozynową Lck zależnego od jonów Zn2+”

Prezentację, w języku polskim, wygłosi mgr Anna Kocyła z Zakładu Chemii Biologicznej.
Promotor: prof. dr hab. Artur Krężel.

Zależne od Zn2+ oddziaływanie koreceptora CD4 i kinazy tyrozynowej Lck.

Aktualności