Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Seminarium wydziałowe 30.03.2021.

30.03.2021., godzina 10:00, MS Teams

Zapraszamy wszystkich pracowników i studentów na seminarium wydziałowe online „Funkcjonalna analiza potencjalnych transporterów UDP-N-acetyloglukozaminy”.
Prezentację, w języku polskim, wygłosi mgr inż. Bożena Szulc z Zakładu Biochemii.
Promotor: prof. dr hab. Mariusz Olczak.

 

Wpływ inaktywacji genów kodujących wybrane transportery nukleotydo-cukrów na sekwencje N-oraz O-glikanów wytwarzanych przez komórki HEK293T. WT – komórki typu dzikiego, A2KO – inaktywacja genu SLC35A2 (KO – ang. knock-out), A3KO – inaktywacja genu SLC35A3, A2/A3KO – jednoczesna inaktywacja genów SLC35A2 oraz SLC35A3 za pomocą systemu CRISPR-Cas9.

Aktualności