Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Seminarium wydziałowe 30.01.2024.

30.01.2024., godzina 10.00, sala 1.03.

Zapraszamy na seminarium wydziałowe, podczas którego swoje wystąpienia – w języku angielskim – zaprezentują:

mgr Cezary Krasnodębski, Zakład Biochemii Genetycznej
Promotor: dr hab. Magdalena Żuk, prof. UWr
„Developing a strategy for regulating gene activity in Solanum tuberosum via oligonucleotide treatment”.

mgr Jakub Mikołajczyk, Zakład Mikrobiologii Molekularnej
Promotor: prof. dr hab. Dagmara Jakimowicz​
„The role of NAP proteins in the regulation of gene expression under stress conditions in Streptomyces venezueale”.

Aktualności