Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Seminarium wydziałowe 30.01.2018.

30.01.2018., godz. 9:15, sala 1.03.
Zapraszamy na kolejne seminarium wydziałowe, którego przedmiotem będzie: „Posttranslacyjna regulacja biogenezy mitochondriów”. Prezentację, w języku polskim, przedstawi dr Magdalena Opalińska z Zakładu Molekularnej Biologii Komórki.

Schemat przedstawia główną ścieżkę importu prekursorów białek do mitochondrium. Większość białek mitochondrialnych syntetyzowana jest w cytozolu w formie prekursorów, które transportowane są do mitochondrium dzięki posiadaniu sekwencji kierującej (tzw. presekwencji). Prekursory te pokonują barierę zewnętrznej błony mitochondrialnej wykorzystując kompleks TOM, a następnie transportowane są poprzez wewnętrzną błonę mitochondrialną do macierzy z udziałem kompleksu TIM23. Import białek do mitochondrium może być regulowany posttranslacyjnie m.in. poprzez fosforylację komponentów kompleksu TOM przez cytozolowe kinazy lub proteolizę kluczowych podjednostek kompleksu TIM23. Te mechanizmy są tematem niniejszego wykładu.

Schemat przedstawia główną ścieżkę importu prekursorów białek do mitochondrium. Większość białek mitochondrialnych syntetyzowana jest w cytozolu w formie prekursorów, które transportowane są do mitochondrium dzięki posiadaniu sekwencji kierującej (tzw. presekwencji). Prekursory te pokonują barierę zewnętrznej błony mitochondrialnej wykorzystując kompleks TOM, a następnie transportowane są poprzez wewnętrzną błonę mitochondrialną do macierzy z udziałem kompleksu TIM23. Import białek do mitochondrium może być regulowany posttranslacyjnie m.in. poprzez fosforylację komponentów kompleksu TOM przez cytozolowe kinazy lub proteolizę kluczowych podjednostek kompleksu TIM23. Te mechanizmy są tematem niniejszego wykładu.

Aktualności