Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Seminarium wydziałowe 29.01.2019.

29.01.2019., godz. 9:15, sala 1.03.
Zapraszamy na pierwsze w tym roku seminarium wydziałowe: „Wielolekowa oporność patogennego drożdżaka Candida albicans”. Prezentację, w języku polskim, przedstawi dr hab. Anna Krasowska z Zakładu Biotransformacji.

Schemat obrazujący aktywność transporterów wyrzucających leki z komórek Candida albicans oraz wybrane parametry błony komórkowej wpływające na tą aktywność.

Aktualności