Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Seminarium Wydziałowe

Wioleta Wojtasik (Zakład Biochemii Genetycznej) Ocena znaczenia polimerów ściany komórkowej w odpowiedzi lnu na fuzariozę; 07.10.2014, godz. 9.15- 10.00; sala wykładowa (1.05) w Kompleksie Edukacyjno-Badawczym Biotechnologii

graph_abstr Wioleta Wojtasik

Aktualności