Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Seminarium wydziałowe 26.06.2020.

Piatek 26.06.2020., godzina 10:00, MS Teams.

Zapraszamy do udziału w seminarium wydziałowym pt. „Nowatorskie metody modulacji aktywności genów (technologia oligo) w celu modyfikacji metabolizmu roślin.”
Prezentację, w języku polskim, wygłosi dr hab. Magdalena Żuk z Zakładu Biochemii Genetycznej.

Alternatywna dla modyfikacji genetycznych metoda indukcji zmienności roślin z użyciem krótkich sekwencji oligonukleotydowych.

 

Aktualności