Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Seminarium wydziałowe 25.01.2021.

25.01.2021., godzina 10:00, MS Teams

Zapraszamy wszystkich pracowników i studentów na seminarium wydziałowe: Wpływ białka Lsr2 na cykl komórkowy i ekspresję genów u Mycobacterium smegmatis.

Prezentację, w języku polskim, przedstawi mgr Marta Kołodziej z Zakładu Mikrobiologii Molekularnej.
Promotor: prof. dr hab. Jolanta Zakrzewska-Czerwińska.

Grafika przedstawiająca lokalizację komórkową białka Lsr2 w trakcie cyklu komórkowego Mycobacterium smegmatis.

Aktualności