Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Seminarium wydziałowe 24.10.2017.

24.10.2017, godzina 9:15, sala 1.03.
Zapraszamy wszystkich pracowników i studentów na kolejne seminarium wydziałowe, podczas którego zaplanowane są trzy wystąpienia:

„Porównanie roli Rrp1, Rrp2 i Srs2 w utrzymaniu stabilności genomu”,
mgr Gabriela Baranowska.
Opiekun: dr hab. Dorota Dziadkowiec
Zakład Biotransformacji

Białka Rrp1, Rrp2 i Srs2 tworzą spontaniczne skupiska w jądrze komórkowym.

Białka Rrp1, Rrp2 i Srs2 tworzą spontaniczne skupiska w jądrze komórkowym.

 

„Badanie oddziaływania białka mTOR i kwasu fosfatydowego oraz wpływ cholesterolu na tę interakcję”,
mgr Jolanta Zegarlińska.
Opiekun: dr hab. Aleksander Czogalla.
Zakład Cytobiochemii

Struktura domeny FRB i kwasów fosfatydowych.

Struktura domeny FRB i kwasów fosfatydowych.

 

„Krok naprzód w zrozumieniu selektywnej translacji mitochondrialnej u roślin”,
mgr Urszula Kaźmierczak.
Opiekun: prof. dr hab. Hanna Jańska
Zakład Biologii Molekularnej Komórki

Translacja pod lupą

Translacja pod lupą

Aktualności