Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Seminarium wydziałowe 22.10.2019.

22.10.2019., godzina 9:15. sala 1.03.
Zapraszamy wszystkich pracowników, doktorantów i studentów na seminarium wydziałowe: „Immunoliposomowa forma simwastatyny jako potencjalny terapeutyk w leczeniu nowotworów zależnych od EGFR”. Prezentację, w języku polskim, wygłosi mgr Lucyna Matusiewicz.
Promotor: prof. dr hab. Aleksander F. Sikorski, Zakład Cytobiochemii.

Schemat ilustrujący zaobserwowane w komórkach potrójnie ujemnego raka piersi zmiany indukowane przez immunoliposomową formę simwastatyny w modelu in vitro i in vivo.

Aktualności