Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Seminarium wydziałowe 22.05.2018.

22.05.2018., godzina 9:15, sala 1.03.
Zapraszamy na kolejne seminarium wydziałowe: „Spektroskopia korelacji fluorescencji (FCS) – od teorii do aplikacji”. Wykład, w języku polskim, wygłosi dr Tomasz Trombik z Zakładu Biofizyki.

Zasada pomiaru FCS (z He i Marguet, 2011)

Aktualności