Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Seminarium wydziałowe 22.03.2022.

22.03.2022., godzina 10:00, MS Teams

Zapraszamy na seminarium wydziałowe, w ramach którego przedstawiona zostanie prezentacja: „3D cell culture breakthrough”, którą poprowadzi przedstawiciel firmy Real Research.

Modele 2D są intensywnie używane do hodowli komórek od początku XX wieku. Obecnie wiadomo o wielu ograniczeniach modeli 2D, które wykazują niedokładne odzwierciedlenie środowiska in vivo. Hodowle 3D pozwalają uzyskać morfologię struktur komórkowych oraz poziom ekspresji genów w stopniu znacznie bliższym hodowli in vivo. Hodowla komórek 3D może być stosowana w wielu aspektach badań i służyć w uzyskaniu istotniejszych wyników. O zagadnieniach oraz możliwościach z tym związanych opowie krakowski start-up specjalizujący się w tej tematyce – firma Real Research.

Dołącz do spotkania.

Aktualności