Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Seminarium Wydziałowe

Przemysław Gagat (Zakład Genomiki) Ewolucja systemów transportu białek w plastydach pierwotnych i chromatoforach Paulinella; 27.05.2014, godz. 9.00 – 9.45; sala wykładowa (1.03) w Kompleksie Edukacyjno-Badawczym Biotechnologii

Biotechnologia, Uniwersytet Wrocławski

Aktualności