Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Seminarium Wydziałowe

dr inż. Mateusz Tykierko (Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe) Infrastruktura informatyczna dla nauki polskiej; 20.05.2014, godz. 9.00 – 9.45; sala wykładowa (1.03) w Kompleksie Edukacyjno-Badawczym Biotechnologii

Podczas seminarium przedstawione zostaną możliwości infrastruktury zbudowanej na rzecz środowiska naukowego. W szczególności zostaną omówione bezpłatne usługi:

– usługi obliczeniowe (dostęp do mocy obliczeniowej oraz oprogramowania wsadowo jak i interaktywnie),

– usługa wideokonferencji,

– usługa archiwizacji,

– usługi zarządzania laboratorium (LIMS/ELN),

– usługi pracy grupowej.

Biotechnologia, Uniwersytet Wrocławski

Prezentacja seminarium

Aktualności