Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Seminarium wydziałowe 20.04.2021.

Zapraszamy wszystkich pracowników i studentów na seminarium wydziałowe online, podczas którego zaprezentowane zostaną dwa wystąpienia w języku polskim:

20.04.2021., godzina 10:00, MS Teams

Mgr Jakub Sławski

Proponowany promotor: dr hab. Joanna Grzyb
Zakład Biofizyki

„Transfer energii i elektronów w układach bionanohybrydowych na przykładzie kropek kwantowych i cytochromu c”.

Schemat możliwych dróg transferu energii i elektronów w układach złożonych z kropek kwantowych (QD510 i QD750) oraz pochodnych cytochromu c z podstawionym jonem metalu.

 

 

20.04.2021., godzina 10:20, MS Teams

Mgr Józef Ba Tran

Proponowany promotor: prof. dr hab. Artur Krężel
Zakład Chemii Biologicznej

„Analiza bioinformatyczna, strukturalna i funkcjonalna międzybiałkowych miejsc wiązania jonów Zn(II)”.

– Selekcja międzycząsteczkowych miejsc wiązania jonu metali z bazy RCSB PDB
– Budowa bazy danych InterMetalDB
– Analiza strukturalna domeny haczyka ludzkiego białka Rad50

 

 

Aktualności