Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Seminarium wydziałowe 20.02.2018.

20.02.2018., godz. 9:15, sala 1.03.
Zapraszamy wszystkich pracowników, doktorantów i studentów na wtorkowe seminarium: „11 lat różnicowania komórek w Wydziale Biotechnologii UWr”.
Prezentację, w języku polskim, przedstawi prof. dr hab. Ewa Marcinkowska z Zakładu Biotechnologii Białek.

Różnicowanie komórek ostrych białaczek szpikowych pod wpływem 1,25(OH)2D3

Różnicowanie komórek ostrych białaczek szpikowych pod wpływem 1,25(OH)2D3

Aktualności