Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Seminarium wydziałowe 19.12.2017.

19.12.2917,  godz. 9:15, sala 1.03.
Zapraszamy na kolejne seminarium wydziałowe: „Rola białka Abi1 w raku prostaty”.
dr Anita Hryniewicz-Jankowska, Zakład Cytobiochemii.

Białko Abi1 jest jednym z regulatorów szkieletu aktynowego poprzez asocjację z kilkoma kompleksami białkowymi, które mogą oddziaływać z aktyną np. poprzez spektrynę czy białko Eps8, czy takie które regulują dynamikę polimeryzacji aktyny bardziej pośrednio, jak np. poprzez aktywacje białkowych GTP-az z rodziny Rho. GTPazy Rho są modulowane przez kompleks Abi1-Eps8-Sos1 i wiążą się z białkami efektorowymi kompleksu N-WASP czy WAVE, co prowadzi do polimeryzacji aktyny.

Białko Abi1 jest jednym z regulatorów szkieletu aktynowego poprzez asocjację z kilkoma kompleksami białkowymi, które mogą oddziaływać z aktyną np. poprzez spektrynę czy białko Eps8, czy takie które regulują dynamikę polimeryzacji aktyny bardziej pośrednio, jak np. poprzez aktywacje białkowych GTP-az z rodziny Rho. GTPazy Rho są modulowane przez kompleks Abi1-Eps8-Sos1 i wiążą się z białkami efektorowymi kompleksu N-WASP czy WAVE, co prowadzi do polimeryzacji aktyny.

Aktualności