Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Seminarium wydziałowe 19.11.2019.

19.11.2019., godzina 9:15, sala 1.03.

Zapraszamy wszystkich pracowników, doktorantów i studentów na seminarium wydziałowe, podczas którego zaprezentowane zostaną, w języku polskim, trzy tematy:

„Analiza oddziaływania białka MPP1 z flotylinami w sztucznych modelach błonowych”,
mgr Agnieszka Chytła.
Promotor: prof. dr hab. Aleksander F. Sikorski, Zakład Cytobiochemii.

Proponowany model tworzenia się tratw błonowych poprzez oddziaływanie białka MPP1 z flotylinami.

 

 

„Analiza funkcjonalna lnianych dioksygenaz karotenoidu prowadzących do powstania strigolaktonów”,
mgr Iwan Zalewski.
Promotor: dr hab. prof. UWr. Anna Kulma, Zakład  Biochemii Genetycznej.

Schemat szlaku syntezy strigolaktonów.

 

 

„Elektrometanogeneza w reaktorach MEC (ang. Microbial Electrolysis Cell)„,
mgr Michał Gaworski.
Promotor: prof. dr hab. inż. Marcin Łukaszewicz, Zakład Biotransformacji.

Proces elektrometanogenezy w reaktorze MEC.

 

 

Aktualności