Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Seminarium wydziałowe 19.09.2017.

19.09.2017, godz. 9:15, sala 1.03.
Zapraszamy pracowników i studentów na seminarium wydziałowe pt: „Ocena właściwości fizyko-chemicznych modelowych błon lipidowych modyfikowanych przez homologi 5-n-alkilorezorcynoli”, mgr Patrycja Zawilska.
Promotor: dr hab. Jerzy Gubernator
Zakład Lipidów i Liposomów.

Widma absorpcyjne liposomów DPPC:AR(15:0) w zakresie średniej podczerwieni (3000 - 2800 cm-1) mierzone w funkcji wzrastającej temperatury.

Widma absorpcyjne liposomów DPPC:AR(15:0) w zakresie średniej podczerwieni (3000 – 2800 cm-1) mierzone w funkcji wzrastającej temperatury.

Aktualności