Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Seminarium wydziałowe 19.05.2020.

19.05.2020, godzina 10:00.

Zapraszamy wszystkich pracowników i studentów do uczestnictwa w seminarium wydziałowym, które zaprezentowane będzie online, na platformie MS Teams: „Wpływ ergosterolu na aktywność transportera Cdr1 i wybrane parametry błony plazmatycznej u Candida albicans.

Prezentację, w języku polskim, przedstawi mgr Jakub Suchodolski z Zakładu Biotransformacji.
Promotor: dr hab. Anna Krasowska, prof. UWr

Ogólny schemat przedstawiający wpływ pozbawienia komórek Candida albicans ergosterolu na drodze usunięcia genu ERG11 na: lokalizację białek Cdr1 i Pma1 (H+-ATPazy); płynność błony plazmatycznej, potencjał błonowy (ΔΨ) oraz poziom ATP.

 

 

Aktualności