Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Seminarium wydziałowe 19.04.2022.

19.04.2022., godzina 10.00, MS Teams

Zapraszamy wszystkich pracowników i studentów na seminarium wydziałowe online: „The influence of apelin and adipocytes on progression of colon cancer”, które zaprezentuje dr Katarzyna Pietraszek-Gremplewicz z Zakładu Patologii Komórki.

Wystąpienie będzie w języku angielskim, tytuł w języku polskim: „Wpływ apeliny i adipocytów na progresję nowotworu jelita grubego”.

The crosstalk of adipocytes and colon cancer cells supports tumor progression. Secretion of cytokines, chemokines and free fatty acids (FFA) by mature adipocytes favor the homing of tumor cells to surrounding adipose tissue. Once the adipose tissue is invaded, a crosstalk is established between cancer cells and mature adipocytes that undergo phenotypical changes towards a Cancer Associated Adipocytes (CAAs) phenotype. Their ability to secrete soluble factors and extra-cellular matrix components stimulate invasive properties of tumor cells.

 

 

Aktualności