Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Seminarium wydziałowe 18.10.2022.

18.10.2022., godzina 10:00, sala 1.03.

Zapraszamy wszystkich pracowników i studentów na gościnne seminarium wydziałowe, które zaprezentuje, w formie stacjonarnego wykładu, Profesor Carsten Carlberg z Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie: „Genome-wide vitamin D signaling: from in vitro to in vivo„.

Wystąpienie będzie w języku angielskim.

Nota o wykładowcy:
Profesor Carsten Carlberg studiował na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie, potem pracował w Roche w Szwajcarii. Następnie był liderem grup badawczych w Genewie, Dusseldorfie oraz Kuopio. Od marca 2022 pracuje w Instytucie Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie jako lider grantu ERA Chair Welcome2 finansowanego z Programu Horyzont 2020 Unii Europejskiej.
Od lat zajmował się regulacją chromatyny i transkrypcją w odpowiedzi na 1,25-dihydroxywitaminę D, a obecnie prowadzi projekty z nutrigenomiki.

Aktualności