Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Seminarium wydziałowe 18.01.2022.

18.01.2022., godz. 10:00, sala wykładowa 1.03.

Zapraszamy na seminarium wydziałowe, w ramach którego przedstawiona zostanie prezentacja: „Badanie heterogenności próbek biologicznych z wykorzystaniem rozwiązań do transkryptomiki single cell oraz transkryptomiki przestrzennej firmy 10xGenomics”, którą poprowadzi gościnnie dr Agnieszka Ciesielska z firmy PERLAN Technologies Polska.

Rozwiązanie Chromium Single Cell Gene Expression firmy 10x Genomics umożliwia:

  • Pełną charakterystykę i profilowanie ekspresji genów w tysiącach komórek jednocześnie.
  • Uzyskanie informacji o transkryptomie oraz o występowaniu białek powierzchniowych dla każdej analizowanej komórki.
  • Profilowanie immunologiczne – równoległa analiza tysięcy limfocytów w celu zdefiniowania genetycznego zróżnicowania limfocytów odpowiedzialnych za specyficzną i skuteczną odpowiedź układu odpornościowego. Możliwość sekwencjonowania regionów VDJ z rozdzielczością pojedynczej komórki.
  • Badanie obszarów chromatyny aktywnej transkrypcyjnie z rozdzielczością pojedynczej komórki z jednoczesną informacją o transkryptomie.

Technologia Visium Spatial Gene Expression umożliwia połączenie analizy morfologicznej (np. barwienia preparatów hematoksyliną i eozyną lub immunofluorescencją) z transkryptomiką. Uzyskane wyniki pozwalają na lepsze zrozumienie mechanizmów patogenezy, prawidłowego rozwoju i badań translacyjnych.

Szczegółowe informacje.

Aktualności