Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Seminarium Wydziałowe 17.10.2023.

17.10.2023., godzina 11.00, sala 1.03.
Zapraszamy pracowników i doktorantów zainteresowanych tematyką związaną z zarządzaniem danymi badawczymi w projektach na najbliższe seminarium wydziałowe.

Dwóch prelegentów – dr Marcin Wolański oraz prof. dr hab. Rafał Bartoszewski – przedstawi prezentację pt. Przechowywanie i udostępnianie danych zgodne z zaleceniami NCN.

Aktualności