Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Seminarium wydziałowe 17.10.2017.

17.10.2017, godz. 9:15, sala 1.03.
Zapraszamy wszystkich pracowników i studentów na seminarium wydziałowe podczas którego odbędą się dwa wystąpienia:

„Zależny od receptorów szlak indukcji apoptozy w erytrocytach i komórkach prekursorowych”.
mgr Olga Raducka-Jaszul.
Opiekun: prof. dr hab. Aleksander F. Sikorski.
Zakład Cytobiochemii

Zewnętrzny szlak indukcji apoptozy.

Zewnętrzny szlak indukcji apoptozy.

 

„Występowanie MPP1 w komórkach ludzkich”.
mgr Magdalena Trybus
Opiekun: prof. dr hab. Aleksander F. Sikorski
Zakład Cytobiochemii

Struktura białka MPP1.

Struktura białka MPP1.

 

Aktualności