Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Seminarium wydziałowe 17.04.2018.

17.04.2018., godzina 9:15, sala 1.03.
Zapraszamy wszystkich pracowników i studentów na seminarium, którego przedmiotem będą: „Badanie nowych syntetycznych heterocykli jako potencjalnych związków o działaniu przeciwnowotworowym” oraz kilka innych projektów biotechnologicznych.
Prezentację, w języku angielskim, przedstawi dr n. med. inż. Dorota Katarzyna Pomorska z Zakładu Chemii Biomolekularnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Przeciwnowotworowe właściwości nowych syntetycznych heterocykli: α-metyleno-δ-laktonu DL-249 , α-metyleno-γ-laktamu z dodatkowym atomem azotu w pierścieniu 39 oraz hybrydy naftalenodionu połączonej z pierścieniem furanu i grupą fosfonianową 49

Przeciwnowotworowe właściwości nowych syntetycznych heterocykli: α-metyleno-δ-laktonu DL-249 , α-metyleno-γ-laktamu z dodatkowym atomem azotu w pierścieniu 39 oraz hybrydy naftalenodionu połączonej z pierścieniem furanu i grupą fosfonianową 49

Aktualności