Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Seminarium wydziałowe 17.01.2023.

17.01.2023., godzina 10.00, MS Teams

Zapraszamy wszystkich pracowników i studentów na seminarium wydziałowe online, podczas którego swoje wystąpienia, w języku angielskim, zaprezentują trzy doktorantki:

mgr Joanna Olszańska, Zakład Patologii Komórki
Promotor: dr hab. Dorota Nowak, prof. UWr
Promotor pomocniczy: dr Katarzyna Pietraszek-Gremplewicz
„Involvement of adipocytes in the process of invasiveness of colon cancer”.

mgr Edyta Skurska, Zakład Biochemii
Promotor: prof. dr hab. Mariusz Olczak
„The cell-based model of CDG disease caused by mutations of selected nucleotide sugar transporters”.

mgr Karolina Baran, Zakład Inżynierii Białka
Promotor: dr hab. Małgorzata Zakrzewska, prof. UWr
„Analysis of selected human fibroblast growth factors and their variants in the context of differentiated cellular response”.

 

 

Aktualności