Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Seminarium wydziałowe 16.04.2019.

16.04.2019., godzina 9:15, sala 1.03.
Zapraszamy wszystkich pracowników i studentów na seminarium wydziałowe: „Badanie własności standardowego kodu genetycznego”.
Prezentację, w języku polskim, przedstawi mgr Małgorzata Wnętrzak z Zakładu Bioinformatyki i Genomiki.
Promotor: dr hab. Paweł Mackiewicz, prof. UWr.
Promotor pomocniczy: dr Paweł Błażej.

Graficzna reprezentacja kodów genetycznych w trójwymiarowej przestrzeni wartości funkcji kosztów, dla modelu ogólnego. Poszczególne wykresy odpowiadają symulacjom, w którym optymalizowane były zmiany w polarności kodowanych aminokwasów, wynikające z mutacji pojedynczych pozycji w kodonie (A, B, C) lub biorąc pod uwagę wszystkie możliwe mutacje w kodonie (D). Czerwony punkt reprezentuje standardowy kod genetyczny, zielone punkty – początkową grupę losowych kodów genetycznych, niebieskie punkty – kody genetyczne minimalizujące funkcje kosztów, pomarańczowe punkty – kody genetyczne maksymalizujące funkcje kosztów.

Aktualności