Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Seminarium wydziałowe 16.01.2024.

16.01.2024., godzina 10.00, sala 1.03.

Zapraszamy na seminarium wydziałowe, podczas którego swoje wystąpienia – w języku angielskim – zaprezentują:

mgr Radosław Karelus, Zakład Inżynierii Białka
Promotor: dr hab. Małgorzata Zakrzewska, prof. UWr
„Intracellular role of fibroblast growth factor homologous factors (FHF)”.

mgr Kamila Skrzyńska, Zakład Inżynierii Białka
Promotor: dr hab. Małgorzata Zakrzewska, prof. UWr
„Mutational analysis of fibroblast growth factors of the Fgf8 subfamily”.

Aktualności