Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Seminarium wydziałowe 16.01.2018.

16.01.2018., godz. 9:15, sala 1.03.
Zapraszamy na kolejne seminarium wydziałowe: „Od farmakologii bólu po biologię molekularną nowotworów”.
Dr Natalia Małek z Zakładu Patologii Komórki podczas swojego wykładu zaprezentuje wcześniejsze wyniki dotyczące terapeutycznego zastosowania interakcji między układem endokanabinoidowym a endowaniloidowym w leczeniu bólu przewlekłego oraz wyniki aktualnej pracy nad rolą ACTBL2 – prawdopodobnie siódmej izoformy aktyny – w migracji i inwazji ludzkich komórek czerniaka.

 

Mechanizm przeciwbólowego działania związków AA-5-HT oraz OMDM-198, będących inhibitorami enzymu FAAH – zwiększając poziom endogennego anandamidu przy jednoczesnym zablokowaniu miejsca wiązania anandamidu na receptorze TRPV1, blokując przewodnictwo probólowe i kierując jego działanie w stronę przeciwbólowej aktywacji receptorów kanabinoidowych.

Mechanizm przeciwbólowego działania związków AA-5-HT oraz OMDM-198, będących inhibitorami enzymu FAAH – zwiększając poziom endogennego anandamidu przy jednoczesnym zablokowaniu miejsca wiązania anandamidu na receptorze TRPV1, blokując przewodnictwo probólowe i kierując jego działanie w stronę przeciwbólowej aktywacji receptorów kanabinoidowych.

Aktualności