Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Seminarium wydziałowe 15.09.2020.

15.09.2020 r., godzina 10:00, MSTeams

Zapraszamy wszystkich pracowników, doktorantów i studentów do udziału w seminarium wydziałowym online, pt. „Wysoce cytotoksyczne koniugaty oparte o ludzki czynnik wzrostu fibroblastów 2”.
Prezentację, w języku polskim, wygłosi mgr inż. Mateusz Krzyścik z Zakładu Inżynierii Białka.
Promotor: prof. dr hab. Jacek Otlewski.

Koniugaty białka FGF2 z cytotoksykami.

 

Aktualności