Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Seminarium wydziałowe 15.03.2021.

Zapraszamy wszystkich pracowników i studentów na seminarium wydziałowe online, podczas którego zaprezentowane zostaną dwa wystąpienia doktorantów z Zakładu Bioinformatyki i Genomiki.

15.03.2021. (poniedziałek), MS Teams, godz. 10:00

mgr Aleksandra Żeromska
Proponowany promotor: prof. dr hab. Paweł Mackiewicz; proponowany kopromotor: dr hab. Krzysztof Stefaniak.
Proponowany promotor pomocniczy: dr Mateusz Baca.

„Wykorzystanie analiz kopalnego DNA (aDNA) do rekonstrukcji historii ewolucyjnej nornika północnego (Alexandromys oeconomus)”.

Prezentacja będzie w języku polskim.

Analizy filogenetyczne gatunku Alexandromys oeconomus oparte na kopalnych genomach mitochondrialnych.

 

15.03.2021., MS Teams, godz. 10:20

mgr Jarosław Chilimoniuk
Proponowany promotor: prof. dr hab. Paweł Mackiewicz; proponowany kopromotor: dr. rer. nat. Vytautas Smirnovas.
Proponowany promotor pomocniczy: dr Michał Burdukiewicz.

„Bioinformatic and experimental analyses of bacterial functional amyloids CsgA and CsgB”.

Prezentacja będzie w języku angielskim, tytuł w języku polskim: „Analizy bioinformatyczne i eksperymentalne bakteryjnych amyloidów funkcjonalnych CsgA i CsgB”.

Multiple Sequence Alignment of CsgA protein with amino acids divided into groups by AmyloGram.

 

 

 

Aktualności