Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Seminarium wydziałowe 14.07.2020.

14.07.2020., godzina 10:00, MSTeams

Zapraszamy do udziału w seminarium wydziałowym, podczas którego przedstawione zostaną, w języku polskim, dwie prezentacje:

„Geny syntazy chalkonu w lnie zwyczajnym i ich udział w odpowiedzi na stres”, mgr Agata Hnitecka, Zakład Biochemii Genetycznej.
Promotor: dr hab. Magdalena Żuk, prof. UWr.

Zmiany profili ekspresji genów syntazy chalkonu w lnie pod wpływem czynników stresowych.

 

„Rola izoform żelsoliny w adhezji i inwazji komórek czerniaka z uwzględnieniem ich wpływu na subkomórkową lokalizację LamR i ILK”, mgr Ewa Mazurkiewicz, Zakład Patologii Komórki.
Promotor: dr hab. Antonina Mazur.

 

Aktualności