Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Seminarium wydziałowe 13.10.2020.

Zapraszamy wszystkich pracowników i studentów do udziału w seminarium wydziałowym online, podczas którego zaprezentowane zostaną dwa wystąpienia doktorantów z Zakładu Chemii Biologicznej, którzy przedstawią wyniki swojej dotychczasowej pracy. Będą to wystąpienia poprzedzające procedurę wszczęcia przewodu doktorskiego.

 

13.10.2020., godzina 10:00, MSTeams

mgr Manuel Peris Diaz
Promotor: prof. dr hab. Artur Krężel, Zakład Chemii Biologicznej

„Biophysical characterization of metallothionein Zn(II)-loaded states and their role in cellular zinc buffering”. Prezentacja będzie w języku angielskim, polski tytuł: „Charakterystyka biofiyzyczna częściowo wysyconych form metalotioneiny i ich rola w komórkowym buforowaniu jonow Zn(II)”.

 

13.10.2020., godzina 10:20, MSTeams

mgr Olga Kerber
Promotor: prof. dr hab. Artur Krężel, Zakład Chemii Biologicznej

„Charakterystyka strukturalna i stabilnościowa domeny haczyka cynkowego z wybranych homologów białka Rad50”.
Prezentacja będzie w języku polskim.

Aktualności