Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Seminarium wydziałowe 13.09.2022.

13.09.2022., godzina 10.00, MS Teams

Zapraszamy na pierwsze w tym roku akademickim seminarium wydziałowe, które zaprezentuje mgr Marta Domżał-Kędzia z Zakładu Biotransformacji: „Otrzymywanie, charakterystyka i zastosowanie biopolimeru syntetyzowanego przez Bacillus subtilis„.
Promotorzy: prof. dr hab. inż. Marcin Łukaszewicz, dr Agnieszka Lewińska.

Wystąpienie będzie w języku polskim.

Proces otrzymywania lewanu z Bacillus subtilis, jego charakterystyka i zastosowanie.

 

Aktualności