Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Seminarium wydziałowe 13.06.2017.

13.06.2017, godzina 9:15, sala 1.03.

Zapraszamy wszystkich pracowników i studentów na seminarium: „Funkcjonalna charakterystyka błonowych białek z podrodziny SLC35A”, mgr Paulina Sosicka.
promotor: prof. dr hab. Mariusz Olczak
Zakład Biochemii

Badanie interakcji białek błonowych z wykorzystaniem techniki FRET bazującej na zjawisku BiFC.

Badanie interakcji białek błonowych z wykorzystaniem techniki FRET bazującej na zjawisku BiFC.

Aktualności