Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Seminarium wydziałowe 13.04.2021.

Zapraszamy wszystkich pracowników i studentów na seminarium wydziałowe online, podczas którego zaprezentowane zostaną dwa wystąpienia w języku polskim:

13.04.2021, godzina 10:00, MS Teams

mgr Marta Poźniak, Zakład Inżynierii Białka.
Opiekun: dr hab. Łukasz Opaliński.

„Modulacja działania receptora 1 czynników wzrostu fibroblastów poprzez kontrolę dystrybucji tego receptora na powierzchni komórek.”

Wpływ organizacji FGFR1 do różnych stanów oligomerycznych na powierzchni komórki na funkcję oraz na komórkowy transport tego białka.

 

13.04.2021, godzina 10:20, MS Teams

mgr Natalia Porębska, Zakład Inżynierii Białka.
Opiekun: dr hab. Łukasz Opaliński.

„Regulacja przestrzennej dystrybucji receptora 1 czynników wzrostu fibroblastów przez multimeryczne ligandy oparte o motywy coiled-coil oraz oligomeryczne warianty GFP”.

Organizacja FGFR1 do różnych stanów oligomerycznych na powierzchni komórki determinuje jego funkcje oraz komórkowy transport receptora.

 

Aktualności