Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Seminarium wydziałowe 13.03.2018.

13.03.2018., godzina 9:15, sala 1.03.
Zapraszamy pracowników i studentów na seminarium: „Koniugat zasadowego fibroblastycznego czynnika wzrostu, zawierający dwa związki cytotoksyczne o różnym mechanizmie działania”. Prezentację, w języku polskim, przedstawi mgr Karolina Świderska z Zakładu Inżynierii Białka.
Promotor: prof. dr hab. Jacek Otlewski.

sem13.03

Dwuetapowy proces otrzymywania homogennego podwójnego koniugatu białka FGF2 (ang. Fibroblast Growth Factor 2) zawierającego α-amanitynę i monometylo aurystatynę E oraz jego proponowany mechanizm działania.

Aktualności